அருள்மிகு கள்ளழகர் திருக்கோயில்,அழகர்கோயில்


தொலைபேசி: 0452 - 2470228

இலக்கியங்கள்

1. கார்கொண்ட மேனிக் கடவுள் பெயர்கொண்டு …
மேலும் வாசிக்க

2. வேகி ஒரு கூடு விட்டு மறு கூடு அடையும் …
மேலும் வாசிக்க

3.உற்ற பிணி முகமே உன் போல்…
மேலும் வாசிக்க

4.நெய்யில் கை இட்டாலும் நீ தான் பசுமை…
மேலும் வாசிக்க

5.அரி வடிவுமாய்ப் பின்னரன் வடிவுமாகிப்…
மேலும் வாசிக்க

6. எண்ணிலே மாயன் எனும் பேரினால்…
மேலும் வாசிக்க

7.ஆதி முறை நான்கையும் நாலாயிரத்து…
மேலும் வாசிக்க

8.எண்ணும் கலன் நிறத்தோடும் இந்திரவில்…
மேலும் வாசிக்க

9.காணிக்கை வாங்கி அன்பர் கைகோடி…
மேலும் வாசிக்க

10.அரி என்று சொன்னால் அளி என்று சொல்லும்…
மேலும் வாசிக்க

11.பிதாமகனோடு உறையும் பெற்றி விளங்கப் பிதாமகன்…
மேலும் வாசிக்க