அருள்மிகு கள்ளழகர் திருக்கோயில்,அழகர்கோயில்


தொலைபேசி: 0452 - 2470228

சிற்பங்கள்

எண் சிற்பங்கள்
1 தேர் மண்டபம்
2 யானை வாகன மண்டபம்
3 பதினாறு தூண் மண்டபம் (ஆண்டாள் மண்டபம்)
4 கொண்டப்ப நாயகர் மண்டபம்
5 திருகல்யாண மண்டபம்
6 கோடைதிருநாள் மண்டபம்
7 பொன்வைத்த பெருமாள்l மண்டபம் (சுந்தர பாண்டியனால் கட்டப்பட்டது)
8 ஆர்யன் மண்டபம் (படியேற்ற மண்டபம்)
9 மஹா மண்டபம் (அழகேந்திர மண்டபம் )
10 வசந்த மண்டபம்
11 மாதவி மண்டபம்