அருள்மிகு கள்ளழகர் திருக்கோயில்,அழகர்கோயில்


தொலைபேசி: 0452 - 2470228

பயண தகவல்

வ எண் இடம் தொலைவு
1 மதுரை சென்றடையும் தொலைவு சென்னையில் இருந்து திருச்சி 365 கிமீ.
திருச்சியில் இருந்து மதுரை 120கிமீ.
2 அழகர் கோவில் சென்றடையும் தொலைவு மதுரையில் இருந்து அழகர் கோவில் 21 கிமீ.
திண்டுக்கல் மற்றும் நத்தத்தில் இருந்து அழகர் கோவில் 56 கிமீ.